top of page
thumbs_up_SÖ.jpeg

CybeMed 360°

CM360° - Primary Care

CM360° - Primary Care är en digital plattform anpassad för att effektivisera  primärvården och kunna hjälpa fler patienter.

 

De integrerade medicintekniska produkter presenterar ett antal vitala värden, bilder och ljud som samlas in från en mobil enhet under en patientundersökning. Parametrarna  och bedöms sedan av en läkare på en annan plats och tidpunkt.

 

Innan undersökningen utförs har patienten möjlighet att beskriva sin sjukhistorik och symptom via ett digitalt formulärsystem som ligger till grund för undersökningen. Sedan görs en bedömningen av insamlat patientdata av en läkare via en digital enhet på distans.

 

För att optimera och tydliggöra arbetsflöden för vårdgivaren finns ett integrerat flödeshanteringsverktyg samt digitala hjälpmedel såsom möjligheten till videomöten och chattfunktioner. 

Ska%CC%88rmavbild%202020-07-07%20kl.%201

Jan E. Larsson

2681144.jpg

CybeMed 360°

CM360° - Elderly Care

CM360° - Elderly Care är ett digitalt hjälpmedel anpassat för att öka kvalitetén på patientbesöken inom äldrevården. 

 

Den bygger på den digitala plattformen CybeMed 360° som specialanpassats för att passa äldreomsorgen och dess behov.  De digitala medicintekniska produkter presenterar vitala värden, bilder och ljud som samlas in från en mobil enhet under en patientundersökning.

 

Parametrarna  bedöms sedan av en läkare på en annan plats och tidpunkt via en digital enhet.

 

Även här har man tillgång till ett digital formulärsystem som är noga anpassat till ädreomsorgen. Sjukvårdspersonalen har även de möjlighet att göra videmöten dem emellan med tillhörande chattfunktioner. 

 

Ska%CC%88rmavbild%202020-07-07%20kl.%201

Jan E. Larsson

Hudläkare at Work

CybeMed 360°

CM360° - Dermatology

CM360° - Dermatology är en digitalt verktyg anpassat för att kunna ta högkvalitativa bilder för bedömning av specialistläkare på distans.

 

Integrerade kamerafunktioner och ett digitalt dermatoskop tillåter högkvalitativa bilder som digitalt samlas in från en mobil enhet av en vårdpersonal. Bedömningen av bilderna utförs sedan via en digital enhet av en läkare på distans.  

 

Innan undersökningen utförs har patienten möjlighet att beskriva sin sjukhistorik och symptom via digitala hud formulärs som ligger till grund för undersökningen. 

 

För att optimera och tydliggöra arbetsflöden för vårdgivaren finns även här ett anpassaat och integrerat flödeshanteringsverktyg samt digitala hjälpmedel såsom möjligheten till videomöten och chattfunktioner.

 

Ska%CC%88rmavbild%202020-07-07%20kl.%201

Jan E. Larsson

bottom of page